Rekrutacja i selekcja
Rekrutacja
Selekcja
Oferowane modele
System rekrutacyjno-selekcyjny
Narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi
Opis stanowisk pracy
Wartościowanie stanowisk pracy
System ocen
System wynagrodzeń
System motywacji płacowej, pozapłacowej oraz pozafinansowej
Scieżki awansów
System szkoleniowy
Narzędzia adaptacji do pracy
Badanie opinii pracowniczych i satysfakcji z pracy
Wewnętrzne badanie kwalifikacji
Development centre
Audyt personalny
Outsourcing funkcji personalnej
Zarządzanie zespołami pracowniczymi
Budowanie zespołu
Coaching i mentoring
Zarządzanie stresem
Zarządzanie konfliktem
Mobbing
Outplacement
Copyright 2005 by
Fundacja Edukacja Bez Granic
 
 
 

Coraz częściej o sukcesie przedsięwzięcia stanowi nie jeden pracownik, pojedyncza decyzja, lecz praca całego zespołu.

Pracując w jednej firmie, a nawet w jednym pokoju niekoniecznie trzeba stanowić zespół. Siłą i przewagą zespołów jest możliwość uruchomienia synergii – zespół to nie prosta suma ludzi tworzących go – dzięki wspólnym celom i normom, współpracy, wymianie, wzajemnym motywowaniu i uzupełnianiu zespół tworzy zupełnie nową jakość.

Bycie członkiem zespołu zaspakaja tkwiąca w każdym potrzebę przynależności, daje możliwość wsparcia. Praca zespołowa przynosi lepsze rezultaty na etapie poszukiwania rozwiązań i podejmowania decyzji – ilu członków zespołu, tyle różnych punktów widzenia i pomysłów, a co za tym idzie, mniejsze ryzyko wyboru złego rozwiązania. Podział ról w zespole, a także wielość umiejętności i kompetencji są gwarancją sprawniejszego wdrażania zmian i nowych rozwiązań. Mogłoby się to wydawać paradoksalne, ale zespół stanowi najlepsze miejsce rozwoju jednostki – dzięki szybkim informacjom zwrotnym, bezpośredniej komunikacji jest idealnym narzędziem do nauki, kontroli i pomocy dla jego członków.

Jako zespół Fundacji oferujemy Państwu współpracę w zakresie diagnozy potencjału zespołów pracowniczych oraz doradztwo na każdym etapie cyklu życia zespołu .  W oparciu o przeprowadzoną analizę nasi konsultanci opracują i wdrożą dla Państwa projekty:

  • budowania nowych zespołów w firmie
  • usprawniania pracy istniejącego zespołu
  • rozwijania silnych stron zespołów
  • rozwiązywania problemów wewnątrz zespołu
  • oceny dotychczasowej pracy i wyznaczaniu dalszej drogi rozwoju zespołu
  • integracji zespołu tworzonego z dwóch różnych
  • utrzymywania efektywności zespołu w okresie kryzysów i wprowadzania zmian
  • integracji i budowania relacji pomiędzy działami.
 
 
 

SPECJALISTA ZA DARMO...

Jako  specjaliści w obszrze HRM mamy świadomość tego,
że zarządzanie ludźmi codziennie stawia nowe zadania
i wymagania. 
Misją naszej Fundacji jest propagowanie nowoczesnych
praktyk ZZL w zarządzaniu firmą, dlatego w tym miejscu
chcemy wesprzeć Państwa naszą wiedzą i doświadczeniem.
Za pośrednictwem maila możecie Państwo nieodpłatnie zadać
pytanie, skonsultować wprowadzane rozwiązania i
problemy z obszaru HRM.
Odpowiemy na każdego maila - udzielimy odpowiedzi,
zaproponujemy rozwiązania.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji...