CERTYFIKATY

  Instytucja Szkoleniowa

  Agencja Doradztwa Personalnego

  Agencja Poradnictwa Zawodowego

  Agencja Pośrednictwa Pracy 

   Agencja Pracy Tymczasowej

  Certyfikat Dobrej Praktyki w projektach z zakresu rynku pracy 

Z przyjemnością informujemy, że Fundacja Edukacja Bez Granic jest członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych

 

Copyright 2005 by
Fundacja Edukacja Bez Granic
 
 
 

Jesteśmy firmą specjalizującą się w świadczeniu usług konsultingowo - doradczych i szkoleniowych. Od początku istnienia zaczęliśmy realizować zadania związane z działalnością doradczą i szkoleniową również przy wykorzystaniu funduszy przedakcesyjnych Unii Europejskiej.

Fundacja Edukacja Bez Granic została założona 19 czerwca 2002 roku. Obecnie zatrudnia doradców, trenerów i psychologów oraz pracowników naukowych ośrodków akademickich, którzy świadczą usługi organizacjom oraz przedsiębiorstwom w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Finansów i Ekonomii Zarządzania.

Fundacja jest organizacją młodą, co nie oznacza jednak, że mało doświadczoną. Tworzą ją bowiem eksperci, którzy nie zgadzając się na niski poziom pracy w różnych instytucjach postanowili połączyć siły dla osiągnięcia najwyższego standardu usług. Warto więc podkreślić jeszcze raz, że osoby tworzące Fundację to eksperci z wieloletnim doświadczeniem i ogromnym zapleczem teoretycznym (także pracownicy naukowi).

W naszych doświadczeniach jest organizacja, koordynowanie i prowadzenie komercyjnych i finansowanych z funduszy UE programów, a w tym: projektowanie i prowadzenie programów outplacementu grupowego i indywidualnego, zarządzanie projektami szkoleniowymi o zasięgu ogólnokrajowym, zarządzanie projektami doradczymi, koordynowanie projektów badań selekcyjnych i rekrutacji na stanowiska kierownicze, wykonawcze i specjalistyczne, tworzenie i prowadzenie projektów Assessment i Development Centres, organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz treningów z zakresu szeroko pojętej adaptacji zawodowej, komunikowania zwolnień w firmie (dla menedżerów), tworzenie kompleksowych instrumentów zarządzania zasobami ludzkimi w firmach (opisy i wartościowanie stanowisk, systemy ocen, wynagrodzeń, motywacji i szkoleń, procedury adaptacji do stanowisk, procedury rekrutacyjno-selekcyjne, badania opinii pracowniczych), szkolenie i kontrolowanie zespołu doradców przy projektach, prowadzenie usług doradczych dla osób poszukujących pracy, opieka psychologiczna i merytoryczna, analizy rynku pracy, poszukiwanie ofert pracy, przygotowywanie do rozmów kwalifikacyjnych, doradztwo w zakresie zakładania działalności gospodarczych, negocjacje ze związkami zawodowymi, współpraca z WUP-ami oraz Urzędami Miast i Gmin w zakresie kształtowania nowych miejsc pracy, prowadzenie i organizowanie szkoleń adaptacyjnych w ramach projektów, współpraca z mediami w celu promowania osób szukających i zmieniających pracę, doradztwo zawodowe dla menedżerów zmieniających pracę, promocja i reprezentowanie top managementu, doradztwo dla klientów w ramach projektów restrukturyzacyjnych, doradztwo w zakresie komunikacji w firmie w procesach restrukturyzacji zatrudnienia, doradztwo w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania, w zakresie przprowadzanych inwestycji oraz zarządzania firmą.

 
 
 

Poniżej przedstawiamy referencje od naszych partnerów za zrealizowane projekty:

  BBJ Consult AG Berlin

  OTS "Wolna Przedsiębiorczość"

  Biuro projektu "Promocja Zatrudnienia, Rozwój Zasobów Ludzkich" podprojekt II

  Biuro projektu "Promocja Zatrudnienia, Rozwój Zasobów Ludzkich" podprojekt III

  Biuro projektu "Promocja Zatrudnienia, Rozwój Zasobów Ludzkich" podprojekt IV