Rekrutacja i selekcja
Rekrutacja
Selekcja
Oferowane modele
System rekrutacyjno-selekcyjny
Narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi
Opis stanowisk pracy
Wartościowanie stanowisk pracy
System ocen
System wynagrodzeń
System motywacji płacowej, pozapłacowej oraz pozafinansowej
Scieżki awansów
System szkoleniowy
Narzędzia adaptacji do pracy
Badanie opinii pracowniczych i satysfakcji z pracy
Wewnętrzne badanie kwalifikacji
Development centre
Audyt personalny
Outsourcing funkcji personalnej
Zarządzanie zespołami pracowniczymi
Budowanie zespołu
Coaching i mentoring
Zarządzanie stresem
Zarządzanie konfliktem
Mobbing
Outplacement
Copyright 2005 by
Fundacja Edukacja Bez Granic
 
 
 

UJEDNOLICONY SYSTEM REKRUTACYJNO – SELEKCYJNY

Wiele firm boryka się z problemem dużej rotacji pracowników na niektórych stanowiskach. Korzystanie z usług zewnętrznych konsultantów jest w tej sytuacji bardzo kosztowne a samodzielne, każdorazowe przygotowywanie rekrutacji jest czasochłonne. W związku z tym oferujemy Państwu stworzenie rozwiązania w oparciu o naszą wiedzę i doświadczenie. Nasi konsultanci zaprojektują dla Państwa ujednolicony system rekrutacyjno - selekcyjny dopasowany do specyfiki firmy. Przygotowane przez nas procedury i standardy pozwolą na samodzielne przeprowadzenie procesu rekrutacji i selekcji bez konieczności korzystania z pomocy zewnętrznych doradców w okresie około 4 tygodni.


Organizacja procesu rekrutacji i selekcji

W ramach zaprojektowanego indywidualnie dla Państwa systemu opracowujemy profil wymagań na stanowisko a następnie formę i treść ogłoszeń rekrutacyjnych oraz kanały dotarcia do kandydatów. Na podstawie skonstruowanego uprzednio profilu konstruujemy kryteria , zgodnie z którymi, będą oceniani kandydaci. Ustalone kryteria posłużą za punkt odniesienia w trakcie budowania narzędzi weryfikacji kandydatów – zarówno wystandaryzowanych wywiadów , jak i autorskich, stworzonych specjalnie dla Państwa potrzeb narzędzi diagnostycznych – kwestionariuszy, ankiet, zadań . Do każdego z zaprojektowanych przez nas narzędzia otrzymacie Państwo szczegółowe i jednoznaczne wytyczne oraz klucze , mówiące, którzy z kandydatów są odpowiedni na dane stanowisko, ułatwiające podjęcie ostatecznej decyzji o zatrudnieniu.

Konstruując dla Państwa system oferujemy również stworzenie dokładnego harmonogramu czasowego dla całej procedury, jak i siatki  osób odpowiedzialnych i biorących udział w trakcie całego procesu. Dodatkowo przygotowujemy system archiwizacji danych kandydatów biorących udział w rekrutacji. Istnieje również możliwość skorzystania z prowadzonego przez nas serwisu ogłoszeniowego – dzięki zniżkom jakie posiadamy w różnorakich mediach możemy dodatkowo obniżyć koszty związane z pozyskaniem kandydatów.

Zaletą oferowanego przez nas rozwiązania jest stworzenie stałych, sprawdzonych, jednoznacznych i powtarzalnych procedur, bez względu na osoby realizujące w Państwa firmie proces rekrutacyjny. Ponadto prezentowane rozwiązanie pozwala na maksymalne ograniczenie czasu trwania rekrutacji a także wakatu na stanowisku.

Wszystkie przygotowane dla Państwa materiały w wersji elektronicznej i papierowej posiadają jasne i czytelne opisy, przejrzyste kryteria oceny, co gwarantuje wysoką jakość i wiarygodność realizowanego procesu bez uczestnictwa zewnętrznego specjalisty.