Spotkania motywacyjne
Spotkania relaksacyjne
Outplacement prywatny
Copyright 2005 by
Fundacja Edukacja Bez Granic
 
 
 

SPOTKANIA MOTYWACYJNE

Podejmując jakiekolwiek działania, również na płaszczyźnie zawodowej, kierujemy się chęcią zaspokojenia potrzeb i osiągnięcia zamierzonych celów. Jednak z czasem może okazać się, że obrane cele są już mało atrakcyjne lub po prostu zostały osiągnięte a potrzeby, w tym również finansowe zostały zaspokojone i już nie dają satysfakcji. 
 

SPOTKANIA RELAKSACYJNE

W pracy stres jest zjawiskiem nieuniknionym. Niemalże cały czas pozostajemy w sytuacji presji czasu, stawianych wymagań i oczekiwań ze strony pracodawcy. Na stanowiskach kierowniczych dochodzi do tego wszystkiego napięcie związane z odpowiedzialnością za podległy personel i jego wyniki pracy, planowanie i organizowanie pracy działu, podejmowane na każdym kroku ważnych decyzji.  

OUTPLACEMENT PRYWATNY

Budując swoja karierę zawodową na pewnym etapie zaczyna się odczuwać potrzebę zmiany, podjęcia nowych wyzwań, nowej pracy. Jednak będąc zaangażowanym w obecne obowiązki nie zawsze istnieje możliwość rozpoczęcia poszukiwań nowego zajęcia.