Rekrutacja i selekcja
Rekrutacja
Selekcja
Oferowane modele
System rekrutacyjno-selekcyjny
Narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi
Opis stanowisk pracy
Wartościowanie stanowisk pracy
System ocen
System wynagrodzeń
System motywacji płacowej, pozapłacowej oraz pozafinansowej
Scieżki awansów
System szkoleniowy
Narzędzia adaptacji do pracy
Badanie opinii pracowniczych i satysfakcji z pracy
Wewnętrzne badanie kwalifikacji
Development centre
Audyt personalny
Outsourcing funkcji personalnej
Zarządzanie zespołami pracowniczymi
Budowanie zespołu
Coaching i mentoring
Zarządzanie stresem
Zarządzanie konfliktem
Mobbing
Outplacement
Copyright 2005 by
Fundacja Edukacja Bez Granic
 
 
 

Najnowszym rozwiązaniem, które oferujemy Państwa przedsiębiorstwu jest outsourcing funkcji personalnej. Pozwala on na zminimalizowanie przez pracodawcę kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników w dziale personalnym, dzięki oddelegowaniu czynności i zadań tego działu na zespół specjalistów HRM e-fundacji.

Największą korzyścią wymienianą przez firmy, które zdecydowały się na outsourcing funkcji personalnej jest możliwość tworzenia kompleksowych rozwiązań Zarządzania Zasobami Ludzkimi przez zespół doradców z dużym doświadczeniem zawodowym i szeroką wiedzą z zakresu narzędzi ZZL. Oferujemy Państwu rozwiązanie, którego dużym atutem są niższe koszty związane z outsourcingiem w porównaniu z utrzymaniem całego działu personalnego. Często koszty te w ramach współpracy z e-fundacją porównywalne są do wynagrodzenia jednego pracownika, jednak w zamian otrzymują Państwo pracę kilkuosobowego zespołu specjalistów.

Inną możliwością jest oddelegowanie jednej bądź kilku funkcji personalnych (np. związanych z rekrutacją i selekcją , bądź szkoleniami ) naszej firmie. Dzięki temu rozwiązaniu Państwa pracownicy odpowiedzialni za sprawy kadrowo – personalne nie są w nagłych sytuacjach dodatkowo absorbowani przez inne czynności, lecz mogą w pełni poświęcić się swoim obowiązkom.

Ekspert Zewnętrzny – to oferowane przez nas rozwiązanie outsourcingu, idealne dla pracodawców, którzy nie chcą delegować obowiązków działu personalnego na zewnątrz firmy, lecz potrzebują doświadczonej osoby, która będzie zarządzała pracą tego działu, a także będzie służyła pomocą w prowadzonych działaniach w obszarze Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Nasze doświadczenie i wiedza mogą zostać wykorzystane w Państwa przedsiębiorstwie właśnie w ten sposób. Rozwiązanie to przyczynia się do wzrostu efektywności działań personalnych w przedsiębiorstwie.

W ramach stałej współpracy oferujemy Państwu rozwiązania doraźne w formie projektów, polegające na opracowaniu, planowaniu i wdrażaniu czynności związanych z poszczególnymi narzędziami ZZL, jak również pełny, kompleksowy zakres wdrażania i prowadzenia czynności dotyczący funkcji Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Państwa Organizacji. Indywidualne podejście do każdego pracodawcy, umożliwia takie zaplanowanie działań i narzędzi ZZL, które z jednej strony są odpowiedzią na wymagania przedsiębiorstwa, z drugiej natomiast pozwalają budować przewagę konkurencyjną dzięki odpowiednio prowadzonej strategii personalnej – od  pozyskania najlepszych i najbardziej odpowiednich pracowników poprzez  systemy motywacyjne – płacowe i pozapłacowe, po  strategie rozwoju zawodowego pracowników i narzędzia rozstawania się z pracownikami .

Dzięki odpowiednim sposobom działania, zapewniamy Państwu jakość usługi w pełni porównywalną z pracą osób zatrudnionych w siedzibie Państwa przedsiębiorstwa.

Oferowany Państwu outsourcing personalny obejmuje wszystkie narzędzia ZZL ujęte w naszej ofercie, dodatkowo, stwarza możliwość opracowania niestandardowych rozwiązań związanych z wymaganiami Państwa organizacji.