Wybór studiów
Badanie predyspozycji zawodowych
Doradztwo zawodowe
Copyright 2005 by
Fundacja Edukacja Bez Granic
 
 
 

WYBÓR STUDIÓW

Jednym z najważniejszych wyborów w życiu zawodowym przed jakim staje młody człowiek, jest wybór studiów. Podjęta decyzja najczęściej wyznacza kierunek nie tylko dalszego kształcenia, ale przede wszystkim kierunek rozwoju kariery zawodowej. Przez to rzutuje na całe dalsze życie. Dlatego warto dokonać tak ważnego wyboru w oparciu o przejawiane własne predyspozycje, zainteresowania oraz o informacje dotyczące rynku pracy i możliwości jakie rynek ten daje. Podjęta decyzja uwzględniająca przede wszystkim te czynniki pozwoli zdobywać wiedzę i umiejętności praktyczne, które w przyszłości umożliwią podjęcie satysfakcjonującej i dobrze płatnej pracy.   
 

BADANIE PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH

Młodzi ludzie po skończeniu studiów, w okresie w którym podejmują próby znalezienia pracy bardzo często nie mają sprecyzowanych celów zawodowych. W wielu przypadkach wynika to z tego, że osoby te w pełni nie są świadome swoich zdolności i kompetencji, które przecież każdy posiada w różnych dziedzinach. 
 

DORADZTWO ZAWODOWE

Doradztwo zawodowe dla osób dorosłych, aktywnych zawodowo jest mało popularną i mało rozpowszechnioną formą rozwoju kariery. Tymczasem korzystanie z doradztwa zawodowego pozwala na:

  • planowanie życia zawodowego
  • czerpanie satysfakcji z życia zawodowego
  • elastyczne dopasowanie się do potrzeb rynku pracy
  • ...