Copyright 2005 by
Fundacja Edukacja Bez Granic
 
 
 

 

Fundacja Edukacja Bez Granic rozpoczęła realizację zadania pn.: Remont i adaptacja budynku przy ul. Jasińskiego 2 w Mysłowicach na potrzeby uruchomienia pierwszego, niepublicznego Liceum Sportowego dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Efektem projektu będzie powołanie pierwszej w Polsce średniej szkoły mistrzostwa sportowego dla osób niepełnosprawnych. Placówka działać będzie na terenie Mysłowic. 

Szkoła da możliwość na rozwój pasji i kwalifikacji młodzieży z niepełnosprawnościami, która chce uprawiać sport w sposób ponad rekreacyjny.

Na miejscu uruchomiony będzie też internat.

Projekt jest dofinansowany z budżetu państwa kwotą w wysokości 4 mln. zł.