Spotkania motywacyjne
Spotkania relaksacyjne
Outplacement prywatny
Copyright 2005 by
Fundacja Edukacja Bez Granic
 
 
 

Podejmując jakiekolwiek działania, również na płaszczyźnie zawodowej, kierujemy się chęcią zaspokojenia potrzeb i osiągnięcia zamierzonych celów. Jednak z czasem może okazać się, że obrane cele są już mało atrakcyjne lub po prostu zostały osiągnięte a potrzeby, w tym również finansowe zostały zaspokojone i już nie dają satysfakcji. W życiu zawodowym zrealizowane cele mogą przekształcić się w rutynę a zaspokojone potrzeby w wypalenie zawodowe. Często w takim momencie może pojawić się brak motywacji do dalszego wysiłku, spadek sił i chęci do pracy. Dodatkowo demotywująco działa brak perspektyw i pomysłów na rozwiązanie pojawiających się problemów, schematyczne myślenie i spadek efektywności.

Efektywność całego zespołu i wyniki finansowe firmy w dużej mierze są uzależnione od sprawnego zarządzania menedżerów. Dlatego kryzysy w sferze motywacji dotykające menedżerów przekładają się na wyniki pracy całego zespołu. Poczucie odpowiedzialności za powierzony zespół stanowi dodatkowy czynnik obciążający, prowadzący do eskalacji trudności.

Jako zespół psychologów i specjalistów z zakresu zarządzania personelem oferujemy Państwu wsparcie i doradztwo w formie indywidualnych spotkań motywacyjnych . W ramach oferowanego przez nasz zespół  doradztwa macie Państwo do swojej dyspozycji konsultanta, z którym  spotykacie się w zależności od indywidualnych potrzeb i oczekiwań.

Rozpoczynając naszą współpracę staramy się wspólnie określić obszar i przyczyny trudności. W zależności od indywidualnych potrzeb opracowujemy program rozwoju, który pomoże Państwu odkryć przyczyny pojawiających się trudności i lepiej zrozumieć mechanizmy ich działania. Na tej podstawie, w oparciu o teorię i nasze doświadczenia zdobyte w trakcie indywidualnej pracy, zaproponujemy Państwu rozwiązania pozwalające na zwiększenie motywacji i efektywności podejmowanych działań. Ważnym elementem oferowanego przez nas programu jest poszukiwanie nowych rozwiązań, rozwój kreatywności i przebudowa dotychczasowych schematów myślowych.

Prowadzone w ramach programu sesje motywacyjne dadzą Państwu możliwość na nowo odpowiedzieć na pytanie „co mnie motywuje? Co jest dla mnie ważne? Jakie są moje potrzeby?” Udzielenie odpowiedzi na pytanie co mnie motywuje i co jest dla mnie ważne pozwoli na kształtowanie i planowanie ścieżki rozwoju. Wytyczenie kierunku rozwoju umożliwi na dalszym etapie pracy stawianie motywujących celów i poszukiwanie nowych wyzwań dających poczucie spełnienia i umożliwiających samorealizację.

Nierozerwalnym elementem kryzysów i planowania rozwoju są zmiany – celem oferowanego rozwiązania jest również zaplanowanie i wprowadzenie zmian oraz przebudowa dotychczasowych schematów myślowych. Aby zwiększyć efektywność działań wspólnie z doradcą będziecie mieli Państwo możliwość przeanalizować organizację własnego czasu – w praktyce często okazuje się, że zła organizacja czasu i pracy wpływa destrukcyjnie i demobilizujaco. Poznanie tego co obniża motywację i ogranicza pozwoli na znalezienie i wprowadzenie rozwiązań, które będą zapobiegać sytuacjom spadku motywacji.

Jako że motywacja do działania jest procesem, elementem spotkań jest diagnoza własnego cyklu motywacyjnego. Cykl motywacyjny związany jest z cechami osobowości i temperamentu, co przekłada się na sposób działania i funkcjonowania w trakcie realizowanych projektów. Rozpoznanie na jakich etapach realizacji występuje u Państwa najwyższa motywacja a kiedy ma miejsce spadek pozwoli na odpowiednie zaplanowanie działań i świadome zarządzanie czasem zgodnie z naturalnym cyklem motywacyjnym i temperamentem.

Indywidualna forma rozwoju jaką Państwu oferujemy pozwoli na świadome zarządzanie własną motywacją do działania i efektywne wykorzystanie naturalnych predyspozycji wynikających z osobowości i temperamentu. Świadomość własnych ograniczeń umożliwi Państwu świadome wykorzystywanie technik samomotywowania i efektywnego funkcjonowania nawet w niesprzyjających okolicznościach.