Spotkania motywacyjne
Spotkania relaksacyjne
Outplacement prywatny
Copyright 2005 by
Fundacja Edukacja Bez Granic
 
 
 

W pracy stres jest zjawiskiem nieuniknionym. Niemalże cały czas pozostajemy w sytuacji presji czasu, stawianych wymagań i oczekiwań ze strony pracodawcy. Na stanowiskach kierowniczych dochodzi do tego wszystkiego napięcie związane z odpowiedzialnością za podległy personel i jego wyniki pracy, planowanie i organizowanie pracy działu, podejmowane na każdym kroku ważnych decyzji. Pracownicy - specjaliści, pełniący funkcje samodzielne najczęściej odczuwają stres w związku z ich dużą odpowiedzialnością za strategiczne obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wymienione tu czynniki stresogenne łączą się wyłącznie z charakterem pracy, do tego dochodzą jeszcze czynniki związane z rolą w organizacji, panującymi relacjami interpersonalnymi, klimatem i strukturą organizacyjną, rozwojem zawodowym, relacją dom – praca. To tylko najważniejsze obszary życia zawodowego, które są przyczyną długotrwałego stresu i związanego z nim dyskomfortu psychicznego i fizycznego.

Jako zespół doświadczonych psychologów pracy, świadomi obciążeń z jakimi wiąże się praca na stanowiskach kierowniczych i specjalistycznych, proponujemy Państwu udział w sesjach relaksacyjnych. Każdorazowo opracowujemy indywidualny program, który pomoże Państwu po pierwsze w krótkim okresie czasu zregenerować swoje siły, po drugie, nauczy Państwa rozpoznawać własny poziom stresu, szczególnie przesłanki świadczące o pojawieniu się w krótkiej przyszłości poziomu, po którym pojawią się negatywne objawy stresu i spadek efektywności. Pozwoli to Państwu skutecznie zapobiegać sytuacjom przeciążenia, a w sytuacjach trudnych – skutecznie i efektywnie funkcjonować i rozwiązywać problemy.

Prowadzone przez naszych specjalistów sesje relaksacyjne, dzięki temu że są opracowywane na bazie naszej wiedzy teoretycznej i wieloletnich doświadczeń w pracy z osobami pracującymi w wyjątkowo obciążających warunkach, poprawiają stan samopoczucia psychicznego i fizycznego. Przyczyniają się do poczucia odprężenia, wzrostu efektywności, wzrostu motywacji do pracy, lepszej koncentracji, poprawy relacji interpersonalnych, skuteczniejszej organizacji pracy.

Dzięki uczestnictwu w sesjach relaksacyjnych:

  • Poznają Państwo swoje mocne i słabe strony w sytuacjach radzenia sobie ze stresem i obciążeniami
  • Wypracują Państwo swój własny, najbardziej dla Państwa odpowiedni sposób efektywnego funkcjonowania w sytuacjach presji
  • Nauczą się Państwo sposobów na szybką regenerację sił w warunkach stresujących co umożliwi Państwu skuteczniejsze wypracowywanie rozwiązań w krytycznych sytuacjach
  • Polepszy się Państwa samopoczucie psychiczne i fizyczne
  • Wzrośnie Państwa motywacja do pracy i efektywność działania

Stres jest naturalną reakcją na sytuacje, gdzie wymagana jest od nas wzmożona aktywność nakierowana na rozwiązanie sytuacji trudnej. W krótkim okresie czasu i przy poziomie nieprzekraczającym pewnego poziomu, stres ma na nas mobilizujący wpływ. Jednak utrzymując się przez dłuższy czas, lub znacznie przekraczając granice tolerancji organizmu, jego wpływ może okazać się zgubny dla zdrowia.

Pojawiające się w okresie podwyższonego napięcia i stresu objawy to najczęściej: spadek efektywności w pracy, rozdrażnienie, irytacja, obniżony nastrój, chroniczne zmęczenie, spadek tempa pracy i motywacji, spadek umiejętności wypracowywania zadowalających rozwiązań, bóle pleców,  karku i w klatce piersiowej, podwyższone ciśnienie krwi. Przyczyniają się one do poczucia niezadowolenia, zmęczenia i braku motywacji do pracy, prowadzą również do pogorszenia się relacji interpersonalnych zarówno prywatnych jak i zawodowych dotyczących grona współpracowników.