Spotkania motywacyjne
Spotkania relaksacyjne
Outplacement prywatny
Copyright 2005 by
Fundacja Edukacja Bez Granic
 
 
 

Budując swoja karierę zawodową na pewnym etapie zaczyna się odczuwać potrzebę zmiany, podjęcia nowych wyzwań, nowej pracy. Jednak będąc zaangażowanym w obecne obowiązki nie zawsze istnieje możliwość rozpoczęcia poszukiwań nowego zajęcia.

Coraz częściej spotykaną na wyższych i specjalistycznych stanowiskach formą zatrudnienia jest umowa kontraktowa, na określony okres czasu. Zbliżający się termin zakończenia projektu jest czasem na podjecie decyzji co dalej? Jak kształtować swoją karierę i gdzie?

Obecna sytuacja rynkowa wymusza niejednokrotnie na firmach rozstanie się nawet z bardzo cenionymi menedżerami i specjalistami. Najczęściej proponuje bardzo atrakcyjne odprawy zabezpieczające potrzeby socjalne. Jednak dalszy rozwój kariery pozostawia się pracownikowi.

Bardzo często osoby pracujące, pochłonięte obecnymi obowiązkami nie mają możliwości na bieżąco śledzić zmian zachodzących na bardzo dynamicznym rynku pracy. Takim osobom oferujemy możliwość skorzystania z programu outplacementu prywatnego . Proponowane przez naszą fundację rozwiązanie opiera się na indywidualnej pracy z klientem, uwzględniając jego potrzeby, oczekiwania i kwalifikacje .

Standardowy program trwa około trzech miesięcy. W tym czasie klient indywidualnie spotyka się ze swoim konsultantem-doradcą, z którym  pracuje nad poszczególnymi etapami programu. Dodatkowo poszukiwanie nowego zatrudnienia jest wspomagane przez współpracującego w ramach programu telemarketera – osoba ta, znająca dobrze rynek, zajmuje się poszukiwaniem zarówno szeroko dostępnych ofert, jak i ofert z ukrytego rynku pracy.

W trakcie realizacji projektu klient razem z doradcą przechodzą przez kolejne etapy:

  • Ocena – to pierwszy etap w trakcie którego, klient razem z konsultantem dokonuje dogłębnej oceny potencjału poprzez autoocenę, testy psychologiczne oraz autorskie metody badawcze. Efektem tego kluczowego etapu jest stworzenie  profilu kwalifikacji , wyznaczenie słabych i mocnych stron. Uzyskane informacje stanowią punkt wyjściowy do dalszego rozwoju ,  a co ważniejsze do postawienia  celów zawodowych  i wyznaczenia kierunku dalszych działań.
  • Poszukiwanie – to etap planowania i przygotowania dalszych działań. W tym czasie klient wraz z doradcą wyznacza obszar poszukiwań , ustala listę firm , formę kontaktu, poszukuje pierwszych ofert pracy . Na tym etapie przygotowywane są dokumenty aplikacyjne – cv i list motywacyjny  – „przepustka” do spotkania z potencjalnym pracodawcą.
  • Działanie – to etap wymagający dużego zaangażowania ze strony klienta – spotkania z konsultantem w tym okresie poświęcone są przygotowaniu do rozmów kwalifikacyjnych i spotkań z pracodawcami. Klient razem z konsultantem opracowuje strategię   autoprezentacji i negocjacji, w taki sposób, aby w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej nie pozostawić wątpliwości co do słuszności podjęcia współpracy.
  • Decyzja –  w tym końcowym etapie konsultant wspiera klienta w podjęciu właściwej decyzji – na którą ofertę ma się zdecydować. Jest to również czas prowadzenia ostatecznych negocjacji z pracodawcami, w trakcie których klient wykorzystuje zdobyte wcześniej umiejętności.

Coraz częściej czas poszukiwania nowego zatrudnienia przez wysokiej klasy specjalistów wydłuża się do kilku miesięcy a nawet do pół roku.  Atrakcyjne oferty na rynku pracy pojawiają się stosunkowo rzadko, dlatego proponujemy Państwu współpracę z naszą fundacją. W dużej mierze efekt prezentowanego programu zależy od ścisłej współpracy i zaangażowania zarówno po stronie klienta jak i konsultanta.

Podejmując współpracę dajemy Państwu:

  • wsparcie, wiedzę i doświadczenie ze strony naszych konsultantów
  • możliwość godzenia wykonywanych obecnie obowiązków z poszukiwaniem nowych wyzwań i możliwości
  • możliwość ponownego, płynnego wejścia na rynek pracy, jako osoby poszukującej zatrudnienia
  • skrócenie czasu poszukiwań dzięki naszemu doświadczeniu i nawiązanym kontaktom
  • możliwość dalszego rozwoju w oparciu o opracowany bilans kompetencji.