Wybór studiów
Badanie predyspozycji zawodowych
Doradztwo zawodowe
Copyright 2005 by
Fundacja Edukacja Bez Granic
 
 
 

Młodzi ludzie po skończeniu studiów, w okresie w którym podejmują próby znalezienia pracy bardzo często nie mają sprecyzowanych celów zawodowych. W wielu przypadkach wynika to z tego, że osoby te w pełni nie są świadome swoich zdolności i kompetencji, które przecież każdy posiada w różnych dziedzinach.

Oferowane przez nas badanie predyspozycji zawodowych pozwala określić cechy osobowości, potencjał, możliwości i zainteresowania zawodowe młodej osoby wchodzącej na rynek pracy. Na podstawie tych informacji łatwiejsze staje się sprecyzowanie celów i oczekiwań związanych z życiem zawodowym. Pozwala to na wytyczenie wyraźnej ścieżki kariery, a przede wszystkim takiego obszaru zawodowego, w którym młoda osoba będzie mogła wykorzystać swoje zdolności i wiedzę, a który będzie jednocześnie przynosił w przyszłości największą satysfakcję z wykonywanej pracy.

Jako zespół psychologów i doradców zawodowych, postanowiliśmy wyjść naprzeciw młodym osobom i pomagamy im określić obszary w których mogą realizować i stale rozwijać swój potencjał zawodowy w zgodzie ze swoimi zainteresowaniami, umiejętnościami i możliwościami.

Na bazie naszych informacji o rynku pracy, które posiadamy jako specjaliści w obszarze Zarządzania Zasobami Ludzkimi, opracowaliśmy metody, które pozwalają zdiagnozować umiejętności, wiedzę i kompetencje kluczowe dla danych zawodów i branż. Pozwala nam to określić potencjał osoby w określonym zawodzie oraz wskazać ten, w którym jest w stanie osiągnąć największy sukces.

Jeżeli jesteś studentem ostatnich lat studiów, przeprowadzone przez nas badanie predyspozycji zawodowych znacznie ułatwi wybór Twojego przyszłego zawodu zgodnego z Twoimi oczekiwaniami i przejawianymi: potencjałem i zdolnościami. Dzięki temu będziesz w stanie jeszcze w czasie studiów tak zorganizować swoje praktyki zawodowe by były ściśle związane z wyznaczonymi przez Ciebie planami zawodowymi na przyszłość. Dzięki zdobytemu już w tym okresie doświadczeniu w konkretnej branży, zgodnej z Twoim kierunkiem wykształcenia, zainteresowaniami, i predyspozycjami wzrastają szanse abyś po ukończeniu studiów znalazł satysfakcjonującą pracę.

Jesteś absolwentem uczelni wyższej i nie wiesz w jakiej pracy sprawdziłbyś się najlepiej, nie jesteś pewny gdzie mógłbyś znaleźć zatrudnienie? Określając swoje predyspozycje zawodowe poznasz w pełni swoje możliwości i umiejętności, którymi dysponujesz. Dzięki temu znacznie skuteczniej będziesz mógł szukać pracy. Skuteczniej, ponieważ spośród wielu ofert pracy będziesz w stanie wybrać te, w których Twoje szanse jako Kandydata znacznie wzrastają.

Każdej osobie, po przeprowadzonym badaniu udzielamy konsultacji i wskazówek, jak powinna zaplanować swoją karierę zawodową. Dodatkowo oferujemy pomoc w opracowaniu planu poszukiwania praktyk, staży i pracy.