Wybór studiów
Badanie predyspozycji zawodowych
Doradztwo zawodowe
Copyright 2005 by
Fundacja Edukacja Bez Granic
 
 
 

Jednym z najważniejszych wyborów w życiu zawodowym przed jakim staje młody człowiek, jest wybór studiów. Podjęta decyzja najczęściej wyznacza kierunek nie tylko dalszego kształcenia, ale przede wszystkim kierunek rozwoju kariery zawodowej. Przez to rzutuje na całe dalsze życie. Dlatego warto dokonać tak ważnego wyboru w oparciu o przejawiane własne predyspozycje, zainteresowania oraz o informacje dotyczące rynku pracy i możliwości jakie rynek ten daje. Podjęta decyzja uwzględniająca przede wszystkim te czynniki pozwoli zdobywać wiedzę i umiejętności praktyczne, które w przyszłości umożliwią podjęcie satysfakcjonującej i dobrze płatnej pracy.

Uczelnie wyższe oferują coraz więcej kierunków i specjalizacji stwarzając szerokie możliwości rozwoju i zdobywania wiedzy. Jednak tak bogata oferta często jest również powodem niepewności i wielu wątpliwości młodych ludzi, którzy nie są pewni, które studia wybrać, by realizować swoje aspiracje zawodowe, a w przyszłości zdobyć pracę i pewnie wkroczyć na rynek pracy.

Stosowane przez nas metody pogłębionego wywiadu, symulacji i narzędzi psychometrycznych takich jak:

 • Testy orientacji społecznej
 • Testy diagnozujące:
  • Dominujący u Ciebie rodzaj inteligencji
  • Wymiary Twojej osobowości
  • Preferowane przez Ciebie style poznawcze
  • Twój styl pracy
  • Dominujące u Ciebie sposoby myślenia
  • Twój sposób organizacji pracy
  • Sposób w jaki reagujesz w sytuacjach trudnych i jak sobie z nimi radzisz
  • Inne wskazane przez Ciebie cechy, sposoby Twojego zachowania i  Twoje reakcje w różnych sytuacjach, które chciałbyś poznać
   pomogą w podjęciu przez Ciebie trafnej decyzji dotyczącej Twojej dalszej edukacji i związanej z nią kariery zawodowej.

Jeżeli wahasz się jakie podjąć studia, nie jesteś do końca przekonany, czy wybrany przez Ciebie kierunek lub specjalizacja studiów jest rzeczywiście odpowiedni, poprzez dokładną analizę Twoich zainteresowań, poznanie Twoich umiejętności, predyspozycji i aspiracji pomożemy by Twój wybór okazał się najbardziej trafnym.

Wiemy, jak ważne jest, by praca nie była tylko i wyłącznie źródłem utrzymania, lecz jednocześnie dawała satysfakcję i zapewniała ciągły rozwój. Dlatego pomagamy młodym ludziom, którzy biorą udział w Indywidualnym Programie Doradztwa w Zakresie Wyboru Kierunku Studiów, by dokonany przez nich wybór w przyszłości został przez nich oceniony jako jedna z najtrafniejszych i najlepszych decyzji w ich życiu.

Nie podejmiemy za Ciebie decyzji. Poznając Swój potencjał Sam wybierzesz najbardziej odpowiednią drogę i kierunek Twojego rozwoju.