Wybór studiów
Badanie predyspozycji zawodowych
Doradztwo zawodowe
Copyright 2005 by
Fundacja Edukacja Bez Granic
 
 
 

Doradztwo zawodowe dla osób dorosłych, aktywnych zawodowo jest mało popularną i mało rozpowszechnioną formą rozwoju kariery. Tymczasem korzystanie z doradztwa zawodowego pozwala na:

 • planowanie życia zawodowego
 • czerpanie satysfakcji z życia zawodowego
 • elastyczne dopasowanie się do potrzeb rynku pracy
 • rozwój kariery i awans 
 • rozwój osobowy i zawodowy 
 • zmniejszenie zagrożenia utraty pracy 
 • wybór kariery zawodowej dostosowanej do indywidualnych predyspozycji.

Obecny, dynamiczny rynek pracy wymaga ciągłego rozwoju zawodowego, zmiany kwalifikacji. Bardzo prawdopodobne jest, że praca jaką będziecie Państwo w przyszłości wykonywać nie będzie związana z wyuczonym zawodem lub dotychczasowymi doświadczeniami. Dlatego naszą ofertę rozwijania własnej kariery poprzez doradztwo zawodowe kierujemy do osób, które:

 • pracują i chcą planować dalszy rozwój swojej kariery
 • czują, że praca, którą wykonują to „nie to, co chcą robić w życiu”
 • chcą zmienić swoje życie zawodowe
 • utraciły pracę bądź są zagrożone utratą pracy
 • na wskutek zmian życiowych poszukują nowych rozwiązań
 • po dłuższej przerwie chcą wrócić na rynek pracy.

Panuje powszechne przekonanie, że zaledwie niewielka ilość ludzi ma szczęście czerpania satysfakcji z pracy. Celem wsparcia i doradztwa, jakie Państwu oferujemy jest wprowadzenie zmian, które przyniosą satysfakcję z kariery zawodowej. Nasza współpraca polega na udzieleniu porady w zakresie wyboru zatrudnienia, przekwalifikowania lub ponownego zatrudnienia. Podczas indywidualnej pracy z naszym doradcą zbudujecie Państwo w oparciu o testy, rozmowy i symulacje swój  profil zawodowy .

Pierwszym etapem współpracy jest diagnoza potencjału i kompetencji zawodowych, która pozwoli nakreślić mocne i słabe strony, zainteresowania, zdolności, cechy charakteru oraz temperament itp. W oparciu o przeprowadzaną analizę wspólnie wypracujemy taką ścieżkę kariery zawodowej, którą Państwo zaakceptujecie. Zbadanie kompetencji i wyznaczenie dalszej drogi rozwoju  pozwoli na określenie potrzeb szkoleniowych – zaprojektowanie niezbędnych szkoleń lub przekwalifikowanie, tak aby osiągnąć wyznaczony cel.

Nasze spotkania mają również za zadanie przygotować Państwa do poruszania się po rynku pracy – zmiany i poszukiwania nowego zatrudnienia. Wspólnie z doradcą będziecie mogli Państwo przygotować dokumenty aplikacyjne oraz strategię autoprezentacji przed rozmową kwalifikacyjną z potencjalnym pracodawcą.
 
Ponieważ prowadzone przez nas  doradztwo ma formę indywidualnej pracy, każde spotkanie jest inne, dostosowane do Państwa indywidualnych, specyficznych potrzeb i oczekiwań.