Strona główna
O projekcie
Rekrutacja
Dokumenty rejestracyjne
Harmonogram szkoleń
Tematyka zajęć
Kontakt
 
 
 

W ramach Akademii Sukcesu zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym (miejsce: sala 204 Górnośląskiego Centrum Kultury, Plac Sejmu Śląskiego 2) oraz wyjazdowym (w czasie przerwy wakacyjnej, miejsce zostanie podane w późniejszym terminie).

Tematyka zajęć w czasie szkolenia wyjazdowego obejmuje:

  • budowanie własnej strony internetowej
  • pozycjonowanie strony internetowej
  • reklama w Internecie
  • budowanie firmy typu spin off i spin out


Tematyka zajęć stacjonarnych w ramach wszystkich modułów obejmuje:
 

Innowacje w szkoleniach - uświadomienie konieczności stosowania innowacji i śledzenia trendów, przegląd rynku i analiza zastosowanych innowacji, ocena skuteczności przedsięwzięć, przygotowanie własnych pomysłów  

Zakładanie własnego gabinetu psychologicznego  - uwarunkowania ustawowe, analiza sytuacji rynkowej, ekonomiczne aspekty związane z założeniem własnego gabinetu, etyka zawodowa

Kadry - formalne aspekty samozatrudnienia, zasady dotyczące ubezpieczeń społecznych, obowiązki kadrowe wynikające z kodeksu pracy, prowadzenie działalności gospodarczej (w tym również spin off i spin out) a wydatki związane z zatrudnieniem pracownika

Marketing - odnajdowanie i ocenianie możliwości rynkowych, prowadzących do zaspokojenia potrzeb określonych odbiorców oraz dokładne ustalenie tych potrzeb, opracowywanie w oparciu o tę wiedzę produktu oraz strategii jego dystrybucji, przygotowanie odpowiedniej strategii ceny i promocji, reklama i informacja o produkcie jakim jest szkolenie

Negocjacje - proces negocjacji, style negocjacji, zasady formułowania celów negocjacyjnych, strategie i taktyki w negocjacjach, reguły perswazji i wywieranie wpływu w negocjacjach, systemy reprezentacji

Biznes plan - zasady tworzenia biznes planu, konieczne punkty i założenia, długotrwałe planowanie etapów działania firmy, zasady dokonywania realnej i obiektywnej oceny utworzonego biznes planu

Zarządzanie finansami - planowanie finansowania (budżetowanie), realizacja planu finansowego (zapewnienie finansowania), controlling, znaczenie odpowiedniego planowania inwestycji dla rozwijającego się podmiotu gospodarczego

Pozyskiwanie funduszy europejskich - możliwość uzyskania dotacji lub niskooprocentowanej pożyczki, dotacje na rozpoczęcie działalności, jak czytać dokumentację konkursową i wypełniać wnioski o przyznanie wsparcia

Prawo pracy - stosunek pracy, umowy cywilno-prawne, prawa i obowiązki pracodawcy, prawa i obowiązki pracownika, regulaminy pracy, wymiar czasu pracy, planowanie czasu pracy w świetle kodeksu pracy i najnowszego orzecznictwa, urlopy wypoczynkowe, zdrowotne, urlopy związane z narodzinami dziecka, okoliczności związane z prawidłowym rozwiązaniem stosunku pracy

Księgowość - sposoby rozliczania podatków przed i po założeniu działalności gospodarczej - konsekwencje wyboru danej formy rozliczenia z fiskusem, sposoby prawidłowego rozliczania kosztów codziennego funkcjonowania firmy, środki trwałe i ich amortyzacja, kalkulacja i planowanie kosztów


 

 
 
 
Strefa logowania