O projekcie

 Inauguracja projektu

 Podsumowanie projektu

 Prasa

Copyright 2005 by
Fundacja Edukacja Bez Granic
 
 
 

ŻYCIOWY START

Fundacja Edukacja Bez Granic otrzymała dotację z programu "PROMOCJA WZROSTU ZATRUDNIENIA WŚRÓD MŁODZIEŻY" realizowanego w ramach Phare 2002 - Aktywne formy zapobiegania bezrobociu na projekt ŻYCIOWY START

Jego celem jest zwiększenie szans absolwentów szkół wyższych w znalezieniu pracy. Cel ten ma być osiągnięty przez:

  • Nabycie umiejętności poruszania się na rynku pracy
  • Zdobycie doświadczenia zawodowego i zwiększenie kompetencji zawodowych
  • Promocję samozatrudnienia

Grupą docelową jest 40 bezrobotnych absolwentów szkół wyższych mieszkających na terenie Powiatu Pszczyńskiego.

Rozwiązanie proponowane przez Projekt obejmuje kompleksowy proces doradczy, którego efektem są indywidualnie dobrane szkolenia, odpowiadające wymogom rynku pracy i dające dużą szansę na zatrudnienie.

 
 
 

Program Phare 2003
Aktywne formy zwalczania bezrobocia.  Wsparcie na rzecz zatrudnienia osób, które ukończyły pięćdziesiąty rok życia