Harmonogram szkoleń 2009


 Harmonogram szkoleń I półrocze 2010

 

 Harmonogram szkoleń II półrocze 2010
 
Formularz zgłoszeniowyCopyright 2005 by
Fundacja Edukacja Bez Granic
 
 
 

Z A Ł OŻE N I A P R O J E K T U

"Profesjonalna obsługa - nowoczesne technologie"

 


 

  

Cele projektu

 

Celem głównym Projektu jest rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego firmy Liberty Poland S.A. oraz firm powiązanych na podstawie umowy franczyzy w celu ugruntowania pozycji na rynku.

Typ Projektu - ponadregionalny projekt zamknięty, obejmujący szkolenia ogólne. W ramach czterech głównych zakresów tematycznych.

  Termin realizacji

Od 15 grudnia 2008 r. do 14 grudnia 2010 r.

 

 

Szkolenia

 

Szkolenia menedżerskie - cykl pięciu autorskich szkoleń przygotowanych i prowadzonych przez doświadczonych trenerów. Celem warsztatów nie tyle będzie rozwój merytorycznych kwalifikacji uczestników - które w tej grupie są na bardzo wysokim poziomie - a raczej wsparcie w zarządzaniu procesami w Firmie i własną karierą.

- Life Balance, Budowanie zespołu, Skuteczne przywództwo, Kreatywność i podejmowanie decyzji, Zarządzanie projektami,

Szkolenia kierownicze - szkolenia kierowane do średniego szczebla kadry kierowniczej to pozycja trzech szkoleń nakierowanych na podniesienie skuteczności operacyjnej pracowników tego szczebla.

- Budowanie relacji wewnętrznych, Budowanie relacji zewnętrznych, Coaching w sprzedaży i wsparcie rozwoju pracowników

Szkolenia sprzedaż B2B  -  szkolenia adresowane są do pracowników sektora B2B. Pomimo tego, że szkolenia z tego zakresu będą obejmowały standardowe zagadnienia związane z procesem sprzedaży zostaną one dostosowane do specyfiki relacji z klientem biznesowym, a wszystkie procesy i zagadnienia, które będą omawiane w trakcie szkoleń będą pokazywane z perspektywy rynku B2B.

- Komunikacja biznesowa, Trudne sytuacje sprzedażowe

Szkolenia sprzedaż detaliczna  -  blok szkoleń kierowany jest do pracowników pracujących w kontakcie z klientem detalicznym. W ramach bloku zaplanowane zostały trzy szkolenia obejmujące różną problematykę i obszary procesu sprzedaży.

- Podstawowe techniki komunikacyjne i negocjacyjne w sprzedaży, Psychologia klienta, Rozwiązywanie problemów sprzedażowych

 

Informacje organizacyjne

 

W trakcie projektu zapewniamy:

  1. Organizacje procesu szkoleniowego,
  2. Dostosowanie działań szkoleniowych pod kątem merytorycznym i organizacyjnym do potrzeb Państwa firmy,
  3. Opiekę specjalisty ds. szkoleniowych.

Źródło finansowania

Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet 2 Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw

Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki

Poddziałanie 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstw - projekty konkursoweWartość dofinansowania - 80 %